Your Aspiration Our Inspiration

Dự án

Trường quốc tế Việt Nam – Phần Lan

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công

Trung tâm thương mại, khách sạn & căn hộ Thiên Tân Land

Khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư và xin phép xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Tòa nhà văn phòng Samco 2

Tư vấn thiết kế

Fico Star

Khảo sát  xây dựng, lập dự án đầu tư và thủ tục xin phép xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Tòa nhà văn phòng Samco

Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở

Nhà máy sản xuất dược phẩm Abipha

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán


Chứng Chỉ ISO


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SAGEN đạt chứng nhận ISO 9001:2008

Sau hơn một năm triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Công ty CP TVTK Xây dựng Sagen đã được Viện Tiêu chuẩn Anh
Xem thêm