Your Aspiration Our Inspiration

Dự án

Tòa Nhà FPT Complex Đà Nẵng

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến dự án.

Văn phòng thế giới di động (MWG)

Khảo sát xây dựng, xin phép xây dựng, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Trung tâm thương mại, khách sạn & căn hộ Thiên Tân Land

Khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư và xin phép xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Trường quốc tế Việt Nam – Phần Lan

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công

Fico Star

Khảo sát  xây dựng, lập dự án đầu tư và thủ tục xin phép xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Tòa nhà văn phòng Samco 2

Tư vấn thiết kế

Tòa nhà văn phòng Samco

Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở


Chứng Chỉ ISO


Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Sagen nhận chứng nhận ISO 9001:2015

Sau nhiều năm triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, vừa qua, Công ty CP TVTK Xây dựng Sagen đã tiến hành cập nhật, tái đánh giá và đã được Viện Tiêu chuẩn Anh (British Standards Institution – BSI) chính thức công nhận có hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo văn bản số FS 577293 vào ngày 23/8/2017.
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SAGEN đạt chứng nhận ISO 9001:2008

Sau hơn một năm triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Công ty CP TVTK Xây dựng Sagen đã được Viện Tiêu chuẩn Anh
Xem thêm