Thông tin dự án

  • Tên dự án:
  • NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC TIÊM VÀ DỊCH TRUYỀN GMP-WHO (FKB)

  • Địa điểm:
  • PHƯỜNG NHƠN PHÚ, TP. QUI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

  • Diện tích:
  • Chủ đầu tư:
  • CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI BIDIPHAR

  • Năm thực hiện:
  • 2010

  • Công việc thực hiện: