Your Aspiration Our Inspiration

Giám đốc Quản lý dự án (Hạn nộp hồ sơ: 31/7/2017)

 Tên chức danh

 GIÁM ĐỐC QLDA

 Mã chức danh

 PD

 Đơn vị

 BAN QLDA

 Nơi làm việc

 Tp.Hồ Chí Minh

 Cấp trên trực tiếp

 BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 Tóm tắt công việc

 

 §  Quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng QLDA và Bộ phận QLDA & Giám sát công trình theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và quy chế hoạt động của Công ty.

 §  Báo cáo định kỳ/ đột xuất cho Ban Giám Đốc về tiến độ thực hiện cũng như  những vấn đề khác của Dự án.

 §  Tổ chức xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng.

 Chức năng – Nhiệm vụ

 Quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng QLDA và Bộ phận QLDA/Giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và quy chế hoạt động của Công ty

 1. Công tác chung:

 • Trực tiếp điều hành, Quản lý và Đánh giá mọi hoạt động của P.QLDA và Bộ phận QLDA/Giám sát, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc công ty về công việc được phân công.
 • Chịu trách nhiệm tổ chức thiết lập mô hình quản lý, tuyển chọn & cân đối bộ máy nhân sự của P. QLDA và Bộ phận QLDA/Giám sát.
 • Huấn luyện, đào tạo nhân viên đáp ứng mục tiêu của P.QLDA và Bộ phận QLDA/Giám sát.
 • Thiết lập mục tiêu – hoạch định, kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án.
 • Theo dõi và phối hợp với các bộ phận có liên quan nhằm kịp thời chỉ đạo, giải quyết hoặc hỗ trợ công tác thực hiện đảm báo tiến độ đúng cam kết với khách hàng.

 2. Điều hành P. QLDA

 

 a.      Quản lý công tác Đấu thầu (dự thầu & chọn lựa nhà thầu):

 §  Lập kế hoạch đấu thầu và phân chia các gói thầu cho dự án trình Ban Giám Đốc & CĐT phê duyệt để triển khai thực hiện.

 §  Hỗ trợ tìm kiếm, đề xuất các nhà thầu thích hợp (nếu CĐT yêu cầu).

 §  Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát P.QLDA trong công tác lập HSMT, tổ chức mời thầu….

 §  Tham gia cùng P.QLDA thực hiện công tác xét thầu và lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của dự án.

 §  Hỗ trợ CĐT thương thảo hợp đồng (nếu CĐT yêu cầu).

 b.      Tư vấn lập dự án đầu tư:

 §  Quản lý quá trình tư vấn lập dự án đầu tư từ thời điểm nhận thông tin khách hàng cho đến khi bàn giao hồ sơ dự án đầu tư cho khách hàng.

 §  Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát P.QLDA trong công tác lập hồ sơ dự án đầu tư.

 §  Hỗ trợ phối hợp với các chủ trì bộ phận có liên quan để hoàn thành hồ sơ DAĐT theo tiến độ được duyệt.

 3. Điều hành bộ phận tư vấn QLDA/giám sát

 • Tiếp xúc, tạo quan hệ với chủ đầu tư: giới thiệu năng lực, các gói tư vấn, các kế hoạch của dự án
 • Đề cử tư vấn trưởng quản lý dự án/giám sát trưởng thực hiện dự án.
 • Duyệt các nội dung tư vấn QLDA/giám sát
 • Tổ chức công tác giám sát thực hiện dự án, bao gồm: Giám sát tiến độ, giám sát chất lượng; khối lượng thi công của các nhà thầu tham gia thực hiện dự án.

 +    Quản lý chất lượng: Theo dõi công tác thi công nhằm đảm bảo chất lượng của nhà thầu, tuân thủ đầy đủ các thủ tục về chất lượng theo qui định hiện hành. Không ngừng đề xuất cải tiến biện pháp kỹ thuật cho các sản phẩm xây dựng của dự án.

 +    Quản lý tiến độ: Kiểm tra, theo dõi công việc, cập nhật tiến độ thực hiện dự án. Xử lý kịp thời tiến độ bị chậm trễ, đôn đốc hoặc đề xuất các giải pháp cải thiện tiến độ, phối hợp & hướng dẫn các bên triển khai đáp ứng mục tiêu của dự án.

 +    Quản lý khối lượng: theo dõi, kiểm tra cùng các kỹ sư khảo sát khối lượng, ký xác nhận khối lượng thực hiện cho các nhà thầu theo hợp đồng.

 • Kiểm soát toàn bộ kế hoạch thực hiện dự án của các bên tham gia.
 • Tổ chức công tác nghiệm thu giai đoạn/hoàn thành công trình (vận hành thử, nghiệm thu với các bên) bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
 • Hỗ trợ xử lý các phát sinh nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Bộ phận giám sát (nếu có).
 • Phê duyệt toàn bộ hồ sơ kỹ thuật, chất lượng vật tư do nhà tư vấn, nhà thầu đệ trình để triển khai thi công.

 Báo cáo định kỳ hằng tháng/đột xuất cho Ban Giám đốc:

 §  Thực hiện báo cáo công việc cho Ban Giám Đốc theo nội dung yêu cầu.

 §  Đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

 Công việc hỗ trợ

 Thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của Ban Giám Đốc.

 Trách nhiệm

 Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tiến độ thực hiện toàn dự án.

 Chịu trách nhiệm liên đới về mặt kỹ thuật của hồ sơ dự án.

 Chịu trách nhiệm liên đới về việc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thi công ngoài công trường.

 Chịu trách nhiệm hoàn toàn về các tiêu chuẩn, quy phạm theo quy định của Nhà nước.

 Quyền hạn

 Có quyền đề xuất ý kiến nhằm xây dựng, cải tiến, tổ chức công việc của cá nhân và phòng ban tốt hơn.

 Có quyền kiểm tra giờ giấc làm việc và ký duyệt các bảng chấm công của nhân viên trong Ban QLDA.

 Có quyền xem xét và đề xuất mức lương và phụ cấp của nhân viên trong Ban QLDA lên Ban Giám Đốc.

 Được quyền sử dụng các trang thiết bị và thông tin có liên quan đến chức năng để hoàn thành nhiệm vụ.

 Các mối quan h công tác

 1. Các phòng ban.

 2. Các cơ quan, đoàn thể bên ngoài.

 Kiến thức & Khả năng

 Tiêu chuẩn của người đảm nhận công việc:

 §  Trung thực – Tinh thần trách nhiệm cao.

 §  Hợp tác với tất cả các bộ phận.

 §  Thích ứng nhanh với công việc,  hòa đồng.

 §  Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý theo tiêu chuẩn ISO, mong muốn công việc ổn định, lâu dài.

 -Trình độ văn hóa

 12/ 12.

 -Trình độ chuyên môn

 Đại học/ trên Đại học chuyên ngành liên quan.

 – Trình độ ngoại ngữ

 Sử dụng thông thạo tiếng Anh (nghe-nói-đọc-viết).

 – Kiến thức : liên quan đến lĩnh vực thiết kế xây dựng, QLDA.

 Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc:

 –        Kỹ năng quản lý, điều hành nhóm.

 –        Kỹ năng tư duy, sáng tạo.

 –        Kỹ  năng lập kế hoạch và triển khai.

 –        Kỹ năng tổ chức nhân sự và phân công công việc.

 –        Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

 Yêu cầu kinh nghiệm (lĩnh vực thời gian tối thiểu)

 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

 Các kỹ năng đặc biệt:

 

Ứng tuyển

Vị trí ứng tuyển

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Hồ sơ đính kèm:

Nội dung

Captcha
60 + = 67

Hãy gửi hồ sơ ứng tuyển của bạn đến tuyendung@sagen.com.vn hoặc trực tiếp tại Phòng Nhân sự Công ty Sagen – 38 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.