Your Aspiration Our Inspiration

Giám sát M&E (Số lượng tuyển: 4 người, hạn nộp hồ sơ: 31/03/2018)

Tên chức danh

GIÁM SÁT M&E

Mã chức danh

 

Đơn vị

BP. QLDA – GIÁM SÁT

Nơi làm việc

Tp.Hồ Chí Minh

Cấp trên trực tiếp

TƯ VẤN TRƯỞNG/GIÁM SÁT TRƯỞNG

Tóm tắt công việc

 

§  Triển khai thực hiện các nội dung giám sát đã được phê duyệt.

§  Báo cáo định kỳ/ đột xuất cho Tư vấn trưởng/Giám sát trưởng.

§  Thực hiện các công việc khác khi cấp trên có yêu cầu.

Chức năng – Nhiệm vụ

1.     Triển khai các nội dung giám sát đã được phê duyệt:

  • Giám sát chất lượng thi công phần cơ điện của nhà thầu, đưa ra các cảnh báo phòng ngừa tình trạng thi công không đạt chất lượng yêu cầu, đưa ra các hướng dẫn khắc phục, cải thiện chất lượng thi công cho công trình.
  • Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các thủ tục, hồ sơ nghiệm thu đúng quy định hiện hành.
  • Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ thiết kế, hồ sơ pháp lý trước khi thi công.
  • Kiểm tra vật tư, thiết bị đưa vào công trường.
  • Kiểm tra, giám sát, & theo dõi tiến độ thực tế, chất lượng thi công của nhà thầu và ra chỉ thị sửa chữa các khuyết tật (nếu có) trong quá trình thi công.
  • Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các nhà thầu thi công tham gia thực hiện dự án trong phạm vi do mình phụ trách.
  • Kiểm tra xác minh khối lượng thi công của nhà thầu phục vụ trong quá trình nghiệm thu và thanh quyết toán.
  • Ghi nhận kết quả giám sát và báo cáo vào cuối mỗi tuần.
  • Giái quyết các vấn đề phát sinh trong việc giám sát (trong khả năng và quyền hạn) hoặc báo cáo đề xuất hướng giải quyết cho Giám sát trưởng (trong trường hợp ngoài thẩm quyền).

2.     Báo cáo định kỳ cho Tư vấn trưởng/Giám sát trưởng:

§  Thực hiện báo cáo công việc định kỳ cho Tư vấn trưởng/Giám sát trưởng theo nội dung yêu cầu.

§  Đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

Công việc hỗ trợ

Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của Tư vấn trưởng/Giám sát trưởng và Giám Đốc QLDA.

Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin số liệu ghi nhận trong quá trình giám sát.

Chịu trách nhiệm trước Tư vấn trưởng/Giám sát trưởng & Giám đốc QLDA về tất cả các công việc trong phạm vi được giao.

Quyền hạn

Có quyền tham gia đóng góp, đề xuất ý kiến nhằm xây dựng, cải tiến, tổ chức công việc của cá nhân và phòng ban tốt hơn.

Được quyền sử dụng các trang thiết bị và thông tin có liên quan đến chức năng để hoàn thành nhiệm vụ.

Các mối quan h công tác

1. Các phòng ban.

2. Khách hàng (Chủ đầu tư).

Kiến thức & Khả năng

Tiêu chuẩn của người đảm nhận công việc:

§  Trung thực – Tinh thần trách nhiệm cao.

§  Hợp tác với tất cả các bộ phận – Sử dụng tốt vi tính văn phòng và phần mềm chuyên ngành.

-Trình độ văn hóa

12/ 12.

-Trình độ chuyên môn

 Đại học chuyên ngành Xây dựng.

– Trình độ ngoại ngữ

 Anh văn giao tiếp.

– Kiến thức : liên quan đến lĩnh vực thiết kế xây dựng.

Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc:

–        Kỹ  năng lập kế hoạch và triển khai.

–        Kỹ năng tổ chức và phân công công việc.

–        Kỹ năng giao tiếp.

Yêu cầu kinh nghiệm (lĩnh vực thời gian tối thiểu)

Trên 03 năm kinh nghiệm.

Các yêu cầu khác:

Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát.

Thông tin liên hệ

 Hạn nộp Hồ sơ

 31/03/2018

 Hình thức nộp hồ sơ

 Qua Email hoặc trực tiếp

 Thông tin liên hệ

 Người liên hệ

 Chị Hoà

 Địa chỉ liên hệ

 38 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 Email liên hệ

 tuyendung@sagen.com.vn

 Điện thoại liên hệ

 (028) 3510.9900

Ứng tuyển

Vị trí ứng tuyển

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Hồ sơ đính kèm:

Nội dung

Captcha
+ 69 = 73

Hãy gửi hồ sơ ứng tuyển của bạn đến tuyendung@sagen.com.vn hoặc trực tiếp tại Phòng Nhân sự Công ty Sagen – 38 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.