Your Aspiration Our Inspiration

Giám sát trưởng (Số lượng tuyển: 1 người, hạn nộp hồ sơ: 31/1/2018)

Tên chức danh

TƯ VẤN TRƯỞNG/GIÁM SÁT TRƯỞNG

Mã chức danh

 

Đơn vị

BP.QLDA – GIÁM SÁT

Nơi làm việc

Tp.Hồ Chí Minh

Cấp trên trực tiếp

GIÁM ĐỐC QLDA

Tóm tắt công việc

 

§  Tổ chức triển khai các nội dung giám sát đã được Giám đốc QLDA phê duyệt.

§  Quản lý công việc các giám sát viên.

§  Báo cáo định kỳ hàng tuần và hàng tháng/ đột xuất cho Giám Đốc QLDA.

§  Thực hiện các công việc khác khi cấp trên có yêu cầu.

Chức năng – Nhiệm vụ

Triển khai các nội dung giám sát đã được Giám đốc QLDA phê duyệt:

§  Căn cứ vào tiến độ công trình và tính chất công trình, đề ra các nội dung công việc cần thực hiện và nhân sự tương ứng.

§  Triển khai kế hoạch thực hiện đến các giám sát viên và xác định trách nhiệm của mỗi cá nhân trong quá trình thực hiện. Đồng thời, theo dõi & kiểm soát toàn bộ hồ sơ khối lượng thực hiện trên công trường.

§  Xác định thời điểm, các sự kiện quan trọng của dự án để triển khai đáp ứng yêu cầu.

§  Xác lập các phương án kỹ thuật tối ưu.

§  Kiểm tra bản vẽ kỹ thuật, biện pháp thi công, các đề xuất kỹ thuật của nhà thầu trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép thi công.

§  Quản lý tiến độ thực hiện dự án của nhà thầu, đưa ra các cảnh báo phòng ngừa tình trạng trì truệ tiến độ dự án & hướng khắc phục. Đồng thời, kiểm tra đôn đốc nhà thầu triển khai nguồn lực, vật tư, trang thiết bị cần thiết để phục vụ thi công đáp ứng đúng tiến độ hợp đồng.

§  Quản lý chất lượng thi công của nhà thầu đưa ra các cảnh báo phòng ngừa tình trạng thi công không đạt chất chất lượng yêu cầu & hướng khắc phục, cải thiện.

§  Quản lý, giám sát đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về ATLĐ và VSMT.

§  Xử lý các vấn đề phát sinh trên công trường và đề xuất Giám đốc QLDA & CĐT các ý kiến khuyến cáo liên quan đến chất lượng, khối lượng, ATLĐ. Đồng thời, đưa ra các chỉ thị để nhà thầu thực hiện.

§  Nêu ý kiến nhận xét, đánh giá các đề xuất kỹ thuật của nhà thầu.

§  Tham gia nghiệm thu, kiểm tra hồ sơ, ký xác nhận biên bản nghiệm thu theo đúng quy định hiện. hành. Đồng thời, phối hợp với P.QLDA kiểm tra hồ sơ thanh toán định kỳ/ kết thúc dự án trình Giám đốc QLDA ký trước khi chuyển đến CĐT phê duyệt.

§  Kiểm tra và ký xác nhận vào các bản vẽ hoàn công.

§  Điều phối, kiểm tra, theo dõi và đôn đốc mọi hoạt động của các đơn vị tham gia thực hiện dự án.

§  Chủ trì các cuộc họp định kỳ hàng tuần với nhà thầu và các bên liên quan.

§  Chủ trì các cuộc họp nội bộ định kỳ hàng tuần tại công trường với các nhân viên của mình.

§  Tham gia các cuộc họp nội bộ định kỳ của Giám đốc QLDA và các Giám sát trưởng khác tại văn phòng công ty.

§  Phát hành các văn bản như: Phiếu yêu cầu thông tin, Phiếu yêu cầu phê duyệt, Chỉ thị công trường, Biên bản hiện trường, … cho các bên liên quan tại công trường.

§  Thông báo chủ đầu đầu tư về việc cử nhân sự giám sát dự án.

§  Lập báo cáo kết quả giám sát gửi CĐT vào cuối mỗi tuần, mỗi tháng và báo cáo tổng kết sau khi kết thúc dự án.

§  Tham gia làm việc với các đoàn thể, địa phương trong việc quản lý an toàn & an ninh trật tự, vệ sinh môi trường của dự án.

Quản l‎ý công việc của giám sát viên:

§  Kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của các giám sát viên thuộc công trình mà mình đảm trách.

§  Yêu cầu các giám sát viên báo cáo kết quả công việc được giao và báo cáo định kỳ.

Báo cáo định kỳ cho Giám đốc QLDA

§  Thực hiện báo cáo công việc cho Giám Đốc QLDA theo nội dung yêu cầu.

§  Chịu trách nhiệm trước Giám đốc QLDA về trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

§  Đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

Công việc hỗ trợ

– Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của Giám Đốc QLDA và Ban Giám Đốc.

Trách nhiệm

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin số liệu ghi nhận trong quá trình giám sát.

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tiến độ triển khai, chất lượng & khối lượng trong quá trình giám sát.

Quyền hạn

– Có quyền tham gia đóng góp, đề xuất ý kiến nhằm xây dựng, cải tiến, tổ chức công việc của cá nhân và phòng ban tốt hơn.

– Được quyền sử dụng các trang thiết bị và thông tin có liên quan đến chức năng để hoàn thành nhiệm vụ.

– Được quyền yêu cầu các phòng ban chức năng trong công ty cung cấp các số liệu, tài liệu, hồ sơ trong phạm vi có liên quan đến lĩnh vực công việc của dự án .

– Được quyền đề xuất với Giám đốc QLDA để phát lệnh đình chỉ thi công đối với nhà thầu trong tình huống có khả năng gây mất an toàn cho công trình, hoặc trong trường hợp nhà thầu vi phạm các qui chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc thi công không đảm bảo chất lượng công trình theo hợp đồng.

Các mối quan h công tác

1. Các phòng ban.

2. Khách hàng (Chủ đầu tư).

3. Các đơn vị có liên quan đến dự án do mình đảm trách.

Kiến thức & Khả năng

Tiêu chuẩn của người đảm nhận công việc:

·        Trung thực – Tinh thần trách nhiệm cao.

·        Hợp tác với tất cả các bộ phận – Sử dụng tốt vi tính văn phòng và phần mềm chuyên ngành

-Trình độ văn hóa

12/ 12.

-Trình độ chuyên môn

 Đại học chuyên ngành Xây dựng.

– Trình độ ngoại ngữ

 Anh văn giao tiếp.

– Kiến thức : liên quan đến lĩnh vực thiết kế xây dựng.

– Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc:

§  Kỹ  năng lập kế hoạch và triển khai.

§  Kỹ năng tổ chức và phân công công việc.

§  Kỹ năng giao tiếp.

Yêu cầu kinh nghiệm (lĩnh vực thời gian tối thiểu)

07 năm kinh nghiệm.

Các yêu cầu khác:

Có chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát.

Thông tin liên hệ

 Hạn nộp Hồ sơ

 31/1/2018

 Hình thức nộp hồ sơ

 Qua Email hoặc trực tiếp

 Thông tin liên hệ

 Người liên hệ

 Chị Hoà

 Địa chỉ liên hệ

 38 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 Email liên hệ

 tuyendung@sagen.com.vn

 Điện thoại liên hệ

 (028) 3510.9900

Ứng tuyển

Vị trí ứng tuyển

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Hồ sơ đính kèm:

Nội dung

Captcha
7 + 2 =

Hãy gửi hồ sơ ứng tuyển của bạn đến tuyendung@sagen.com.vn hoặc trực tiếp tại Phòng Nhân sự Công ty Sagen – 38 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.