Your Aspiration Our Inspiration

Thư Ký Kỹ Thuật (Y/c: Kỹ sư Kinh tế xây dựng) (Hạn nộp hồ sơ: 31/5/2017)

 Tên chức danh

 THƯ KÝ KỸ THUẬT

 Mã chức danh

 

 Đơn vị

 PHÒNG KỸ THUẬT

 Nơi làm việc

 Tp.Hồ Chí Minh

 Cấp trên trực tiếp

 GĐKT

 Nhiệm vụ

 

 –        Tiếp nhận và thông báo triển khai hợp đồng từ phòng Kinh doanh;

 –        Theo dõi và đôn đốc tiến độ P.KT;

 –        Soạn thảo công văn theo yêu cầu của cấp trên (căn cứ theo Sơ đồ tổ chức);

 –        Tổng hợp thuyết minh và các văn bản của P.KT;

 –        Tiếp nhận/ xử lý thông tin của P.KT

 –        Lập hồ sơ dự thầu thiết kế.

 –        Quản lý thư viện, VPP;

 –        Tổng hợp báo cáo công việc hàng tuần của P.KT;

 –        Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của cấp trên.

 Chức năng – Nhiệm vụ

 I/ CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH

 Xin cấp phép xây dựng:

 §  Chuẩn bị bộ hồ sơ xin cấp phép xây dựng.

 §  Theo dõi tiến độ thực hiện của P. KT.

 Quản lý tiến độ P.KT

  • Lập bảng tiến độ, theo dõi tiến độ của các bộ phận và tiến độ của công trình để báo cáo lại cho các PGĐ KT, GĐDA và Ban TGĐ.
  • Tiếp nhận và xử lý thông tin;
  • Tiếp nhận hồ sơ của P.KT giao cho P.KD và ngược lại nhận hồ sơ của P.KD hay P.HC để chuyển cho các bộ phận.

 Soạn thảo công văn, tài liệu theo yêu cầu của cấp trên:

  • Soạn thảo công văn, tài liệu theo yêu cầu của P.GĐKT và GĐ DA;
  • Tổng hợp các thuyết minh, định dạng và hoàn chỉnh gửi P.GĐKT xem xét và TGĐ duyệt;

 Tiếp nhận, xử lý và kiểm soát một số công tác:

 –        Kiểm soát tiến độ, chi phí, và việc tuân thủ các điều kiện hợp đồng:

 ·        Lập bảng tiến độ và theo dõi tiến độ của các bộ phận để báo cáo QLKT & TGĐ.

 ·        Kiểm soát kỹ các điều khoản hợp đồng để đáp ứng đúng yêu cầu.

 Tiếp nhận và xử lý email:

 §  Nhận email và chuyển thông tin đến các cá nhân/ bộ phận liên quan thuộc P.KT.

 §  Nhận thông tin/hồ sơ của Ban TGĐ/ P.GĐKT/bộ phận liên quan và chuyển đến các cá nhân/ các phòng ban có liên quan.

 Lập hồ sơ dự thầu thiết kế:

 §  Chuẩn bị các thủ tục cần thiết.

 §  Lập tiến độ thực hiện dự án.

 §  Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ dự thầu trình cấp trên xem xét và phê duyệt.

 Quản lý thông tin và thực hiện các công tác đấu thầu.

 –        Tư vấn mời thầu

 §  Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ mời thầu.

 §  Thông báo mời thầu.

 §  Phát hành hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ thầu

 §  So sánh & đánh giá hồ sơ dự thầu.

 –        Tư vấn đấu thầu

 §  Chuẩn bị các thủ tục cần thiết.

 §  Lập tiến độ thực hiện dự án.

 §  Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ dự thầu.

 Soạn thảo công văn, tài liệu theo yêu cầu của P.GĐKT / Giám đốc DA/ TGĐ;

 Quản lý thư viện, hồ sơ Phòng Kỹ thuật, Quản lý kho (về hồ sơ sẽ xử lý các công trình từ ngày tiếp nhận).

 §  Lập danh mục sách và quản lý việc mượn sách;

 §  Thực hiện báo cáo định kỳ v/v sách mới được nhập vào thư viện, tình hình mượn sách theo đúng Quy trình Quản lý thư viện;

 §  Đề xuất cấp trên các biện pháp xử lý khi xảy ra hư hỏng hoặc mất mát sách.

 Quản lý VPP

 §  Tiếp nhận và tổng hợp các đề xuất VPP của các thành viên trong P.KT gửi về P.HCNS;

 §  Nhận VPP từ P.HCNS, phân phối lại cho từng bộ phận trong phòng và quản lý VPP dự trữ của Phòng.

 Kiểm soát quy trình P.KT:

 §  Yêu cầu các bộ phận cung cấp các tài liệu hồ sơ đầu vào của quy trình;

 §  Nhận chỉ đạo của P.GĐKT trong việc thực hiện kiểm soát việc tuân thủ quy trình;

 Tổng hợp báo cáo công việc hàng tuần của P.KT

 §  Nhận báo cáo từ các bộ phận, tổng hợp thành báo cáo Phòng gửi P.GĐKT và TGĐ vào thứ 06 hàng tuần.

 II. CÔNG VIỆC HỖ TRỢ

 Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Tổng Giám Đốc.

 Trách nhiệm

 Chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin số liệu thực hiện.

 Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tiến độ quá trình thực hiện.

 Quyền hạn

 Có quyền tham gia đóng góp, đề xuất ý kiến nhằm xây dựng, cải tiến, tổ chức công việc của cá nhân và phòng ban tốt hơn.

 Được quyền sử dụng các trang thiết bị và thông tin có liên quan đến chức năng để hoàn thành nhiệm vụ.

 Các mối quan hệ công tác

 1. Các phòng ban.

 2. Khách hàng (Chủ đầu tư).

 Kiến thức & Khả năng

 Tiêu chuẩn của người đảm nhận công việc:

 §  Nhanh nhẹn, nhiệt tình

 §  Trung thực – Tinh thần trách nhiệm cao.

 §  Hợp tác với tất cả các bộ phận – Sử dụng tốt vi tính văn phòng và phần mềm chuyên ngành.

 – Trình độ văn hóa

 12/12

 – Trình độ chuyên môn

 Đại học chuyên ngành liên quan.

 – Trình độ ngoại ngữ

 

 – Kiến thức : Liên quan đến lĩnh vực thiết kế các công trình dân dụng và Công nghiệp.

 Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc:

 §  Kỹ năng giao tiếp

 §  Kỹ năng phân tích & tổng hợp

 §  Kỹ năng quản lý thời gian, công việc

 Yêu cầu kinh nghiệm (lĩnh vực thời gian tối thiểu)

 3 năm

 Các kỹ năng đặc biệt:

 

Thông tin liên hệ

 Hạn nộp Hồ sơ

 31/05/2017

 Hình thức nộp hồ sơ

 Qua Email hoặc trực tiếp

 Thông tin liên hệ

 Người liên hệ

 Mrs Nhung

 Địa chỉ liên hệ

 38 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 Email liên hệ

 tuyendung@sagen.com.vn

 Điện thoại liên hệ

 (08) 3510.9900

 

 

Ứng tuyển

Vị trí ứng tuyển

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Hồ sơ đính kèm:

Nội dung

Captcha
60 + = 66

Hãy gửi hồ sơ ứng tuyển của bạn đến tuyendung@sagen.com.vn hoặc trực tiếp tại Phòng Nhân sự Công ty Sagen – 38 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.