Your Aspiration Our Inspiration

Trưởng phòng Phát triển Kinh Doanh (Hạn nộp hồ sơ: 31/7/2017)

 Tên chức danh

 TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN KD (TƯ VẤN THIẾT KẾ)

 Mã chức danh

 SM

 Đơn vị

 P. PT-KD                                                 

 Nơi làm việc

 Tp.Hồ Chí Minh

 Cấp trên trực tiếp

 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 Tóm tắt công việc

 

 1. Triển khai thực hiện các công việc thuộc chức năng của phòng:

§  Quản lý ‎ điều hành mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Công ty.

§  Tham mưu cho Tổng giám đốc trong quá trình lập chiến lược kinh doanh và tự lập kế hoạch kinh doanh cho mình theo từng tháng, quý, năm trình Ban Tổng giám đốc.

§  Triển khai kế hoạch kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ: Quản lý danh sách khách hàng, quản lý phát hành hợp đồng, quản lý và kiểm tra việc thực hiệc các hợp đồng.

§  Tham gia công tác đấu thầu và  tổ chức kênh tìm kiếm khách hàng mới cho công ty

§  Theo dõi nghiên cứu thị trường đề xuất các chương trình nhằm hoàn thiện           “ Nhận Diện Thương Hiệu”  trong và ngoài công ty.

§  Đề xuất các chương trình PR, Marketing, chăm sóc khách hàng (tặng quà dịp lễ, tết, ngày sinh nhật đối tác, ngày thành lập công ty đối tác). Đồng thời giám sát việc thực hiện và báo cáo với Ban Tổng giám đốc

§  Theo dõi – đánh giá và báo cáo cho Tổng Ban giám đốc về các tình hình công nợ và kế hoạch thu hồi công nợ

§  Theo dõi – đánh giá và báo cáo cho Ban Tổng Giám Đốc tiến độ, kết quả của từng dự án dựa theo tiến độ quy định trong hợp đồng.

 2. Quản lý P.PTKD:

§  Theo dõi- đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự trực thuộc hằng qu‎ý/ năm và có những đề xuất phù hợp.

§  Theo dõi và đề xuất các khóa học năng cao năng lực và tinh thần làm việc đội nhóm cho phòng.

 3. Thực hiện các công việc khác phù hợp chuyên môn theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

 Chức năng – Nhiệm vụ

          Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ban Tổng Giám đốc công ty và pháp luật về các chức năng nhiệm vụ quyền hạn sau đây:

 I/ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC THUỘC CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG

 1.     Tham mưu chiến lược kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh

 ·        Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong việc hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh trong phạm vi mình phụ trách;

 ·        Lập kế hoạch kinh doanh cho khu vực mình phụ trách về doanh số, thị trường, công nợ, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng.

 2. Triển khai kế hoạch kinh doanh

 ·        Giao chỉ tiêu cho cá nhân và nhân viên

 ·        Lập kế hoạch kinh doanh theo từng tháng, quý.

 ·        Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các HĐ và dự án

 ·        Duyệt kế hoạch của SR và SA

 3. Thực hiện nhiệm vụ

 ·        Phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên phòng (thông qua bảng mô tả công việc)

 ·        Quản lý và kiểm tra việc thực hiện công việc của các nhân viên phòng.

 ·        Kiểm tra tính chuẩn mực của HĐ trước khi trình TGĐ ký duyệt.

 ·        Tham gia công tác đấu thầu, tìm kiếm nguồn thông tin khách hàng và thực hiện tiếp cận xúc tiến bán hàng (dịch vụ)

 ·        Đốc thúc các phòng ban có liên quan trong quá trình thực hiện các dự án

 ·        Giải quyết các vấn đề có liên quan đến HĐ trong quá trình thực hiện

 ·        Phối hợp với phòng kế toán  trong quá trình thu hồi công nợ.

 4. Phát triển thị trường

 ·        Xác định phân khúc thị trường , phân khúc khách hàng trên cơ sở có chuẩn mực, có mục đích và phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

 ·        Triển khai thực hiện trên cơ sở, chính sách và chỉ tiêu được giao đảm bảo hoàn thành và đạt hiệu quả cao.

 ·        Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống nhận diện thương hiệu

 

 6.  Đề xuất và triển khai cáchoạt động PR, Marketing.

 ·        Soạn thảo và quy chuẩn hóa, hướng dẫn nhân viên lập các báo cáo và  thu thập thông tin

 ·        Triển khai thu thập thông tin, khách hàng và đối thủ cạnh tranh

 ·        Đề xuất các ngành mới, phù hợp với thị trường và khả thi với công ty

 ·         Khảo sát thị trường, kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ thành công của chính sách và  giá cả.

 ·        Viết bài và thực hiện các hoạt động quảng bá hình ảnh doanh nghệp.

 7. Quản lý rủi ro công nợ

 ·        Lập kế hoạch, trình duyệt, triển khai, giám sát thực hiện và đánh giá thành công của chương trình

 ·        Kiểm soát mức công nợ của từng chủ đầu tư, dự án

 ·        Thúc đẩy thu hồi công nợ

 8. Quản lý tiến trình thực hiện dự án

 ·        Phối kết hợp các phòng trong việc thực hiện

 II. QUẢN LÝ PHÒNG PT-KD

 1. Xây dựng chính sách cho nhân viên phòng

 ·        Đề xuất về các chính sách bán hàng cho nhân viên phòng KD và các nhân viên trong toàn công ty

 ·        Thực hiện việc đánh giá kết quả công việc của từng nhân viên KD

 2. Xây dựng quy trình làm việc

 ·        Xây dựng các quy trình làm việc trong Phòng kinh doanh tạo tính hiệu quả làm việc trong  sự phối hợp của nội bộ phòng kinh doanh và với các phòng ban khác.

 3. Quản lý đánh giá nhân viên

 ·        Theo dõi, chỉ đạo, quản lý và kiểm soát công việc của nhân viên nhằm kiểm soát được yêu cầu và chất lượng công việc theo quy định và chính sách Công ty, tránh sai sót. Đánh giá  công việc và năng lực của nhân viên nhằm đưa ra các quyết định nhân sự kịp thời.

 4. Quản lý hoạt động phát triên đội ngũ

 ·        Quản lý đội ngũ nhân viên theo chính sách công ty

 ·        Xây dựng và phát triển nhóm, tinh thần đồng đội

 ·        Hướng dẫn nhân viên về quy trình và chính sách

 ·        Huấn luyện nhân viên về các kỹ năng kinh doanh

 5. Quản lý chi phí

 ·        Duyệt chi phí theo chính sách của công ty

 ·        Phân bổ, quản lý chi phí bộ phân không vượt quá chi phí công ty duyệt

 II/ CÔNG VIỆC HỖ TRỢ:

 Thực hiện các công việc liên quan  đến chức năng phòng theo sự phân công của Ban Tổng Giám Đốc

 

 Trách nhiệm

 – Chịu trách nhiệm quản lý – điều hành nhân sự và hoạt động của Phòng kinh doanh trước Ban Tổng giám đốc.

 – Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty theo từng quý và năm. Dựa trên kế hoạch và chiến lược kinh doanh của Ban Tổng giám đốc đề ra.

 – Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chuẩn mực của Hợp đồng, và chịu trách nhiệm liên đới về giá trị hợp đồng, các điều khoản chế tài, và thời hạn thanh toán.

 – Chịu trách nhiệm liên đới trong vấn đề công nợ quá hạn và thu hồi công nợ

 – Chịu trách nhiệm liên đới trong tiến trình thực hiện hợp đồng; quá trình giải quyết các vướng mắc của hợp đồng.

 – Chịu trách nhiệm hoàn toàn về Quản lý khách hàng, chăm sóc và phục vụ hậu mãi hợp đồng, Các chương trình PR hoặc Maketting cho công ty.

 Quyền hạn

 –  Có quyền sử dụng các thông tin, cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí trong phạm vi được phép để hoàn thành công việc.

 – Có quyền đề xuất: tuyển dụng  khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, thăng tiến của nhân viên trong bộ phận để phục vụ cho hiệu quả hoạt động của phòng Kinh doanh

 Các mối quan h công tác

hi1


 Kiến thức & Khả năng

 Tiêu chuẩn của người đảm nhận công việc:

 Sức khỏe tốt, năng động, bảo mật.

 -Trình độ văn hóa

 12/12

 -Trình độ chuyên môn

 Đại học Kinh tế, Quản trị Kinh doanh

 – Trình độ ngoại ngữ

 Anh văn giao tiếp, Anh văn chuyên ngành

 – Kiến thức: Thị trường, sản phẩm

 – Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc: lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định, tham mưu ….

 

 Yêu cầu kinh nghiệm (lĩnh vực thời gian tối thiểu)

 03 năm ở vị trí tương đương

 Các kỹ năng đặc biệt:

 Kỹ năng đào tạo

Thông tin liên hệ

 Hạn nộp Hồ sơ

 31/07/2017

 Hình thức nộp hồ sơ

 Qua Email hoặc trực tiếp

 Thông tin liên hệ

 Người liên hệ

 Mrs Nhung

 Địa chỉ liên hệ

 38 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 Email liên hệ

 tuyendung@sagen.com.vn

 Điện thoại liên hệ

 (08) 3510.9900

 

 

Ứng tuyển

Vị trí ứng tuyển

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Hồ sơ đính kèm:

Nội dung

Captcha
+ 17 = 25

Hãy gửi hồ sơ ứng tuyển của bạn đến tuyendung@sagen.com.vn hoặc trực tiếp tại Phòng Nhân sự Công ty Sagen – 38 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.