Trung tâm thương mại, khách sạn & căn hộ Thiên Tân Land

Thông tin dự án

Tên dự án Trung tâm thương mại, khách sạn & căn hộ Thiên Tân Land
Quy mô 45.000  m2
Địa chỉ Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Chủ đầu tư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Thiên Tân Land
Năm thực hiện 2016
Công việc thực hiện: Khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư và xin phép xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán