Tk nội thất công trình lưới điện miền trung

Thông tin dự án

Tên dự án TK NỘI THẤT CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN MIỀN TRUNG
Quy mô 5.784 m²
Địa chỉ ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ, Q. HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG
Chủ đầu tư CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN TRUNG
Năm thực hiện 2011
Công việc thực hiện: Thiết kế nội thất