Tk nội thất tổng công ty điện lực Miền Trung

Thông tin dự án

Tên dự án TK NỘI THẤT TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Địa chỉ 393 TRƯNG NỮ VƯƠNG, Q. HẢI CHÂU
Chủ đầu tư TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Năm thực hiện 2011
Công việc thực hiện: Thiết kế nội thất