Nhà điều hành sản xuất công ty điện lực Quảng Ngãi

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà điều hành sản xuất Công Ty Điện Lực Quảng Ngãi
Địa chỉ 207 Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Quy mô 6.470 m2
Chủ đầu tư Công Ty Điện Lực Quảng Ngãi
Năm thực hiện 2013
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn thiết kế bản vẽ thi công & tổng dự toán.

Dự án khác