Dự án

Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán và dự toán chi tiết cho các hạng mục xây dựng thuộc dự án.

Nội dung công tác lập hồ sơ thiết kế bao gồm:

Quy hoạch Tổng mặt bằng công trình, thiết kế san nền, thiết kế các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ khu đất xây dựng dự án, thiết kế các nhà máy sản xuất chính và các hạng mục phụ trợ như: cổng chính, cổng phụ, hàng rào, đường nội bộ, sân bãi, cây xanh, hồ nước, cột cờ,…

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, gồm các công tác sau:

  • Thiết kế Kiến trúc công trình;
  • Thiết kế Kết cấu (từ móng đến mái);
  • Thiết kế Hệ thống điện động lực và điện chiếu sáng;
  • Thiết kế Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ;
  • Thiết kế Hệ thống chống sét;
  • Thiết kế Hệ thống phòng cháy chữa cháy;
  • Thiết kế Hệ thống cấp thoát nước mưa, nước thải;
  • Thiết kế Hệ thống thông gió, điều hòa không khí

Lập tổng dự toán và dự toán chi tiết công trình.

Năm

Tiến độ

Khu vực