Phỏng vấn Sagen trên Brain Works Asia

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây Dựng SAGEN tiền thân là Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng trực thuộc Công ty Sagel – Sở Công Nghiệp TP.HCM được thành lập từ tháng 09/1992.