24/08/2015 – Trúng thầu tư vấn thiết kế Dự án “Xây dựng cải tạo Văn phòng Nhà máy MASAN”

Ngày 24/08/2015, Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Masan thông báo Sagen đã trúng thầu tư vấn thiết kế cho công trình “Xây dựng cải tạo Văn phòng R&D Nhà máy MASAN” tại Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Phối cảnh Văn phòng R&D Nhà máy MSI

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của hoạt động nghiên cứu và phát triển của Masan trong tương lai và tạo ra môi trường làm việc mở, sáng tạo và chuyên nghiệp.