Cao ốc thương mại văn phòng Hùng Vương - Long An

Thông tin dự án

Tên dự án Cao ốc thương mại văn phòng Hùng Vương - Long An
Địa chỉ ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, TỈNH LONG AN
Quy mô
Chủ đầu tư
Năm thực hiện
Tiến độ
Công việc thực hiện

Dự án khác