Cao ốc văn phòng Công Ty Mía Đường (12 tầng)

Thông tin dự án

Tên dự án Cao ốc văn phòng Công Ty Mía Đường (12 tầng)
Địa chỉ 14 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, QUẬN 4, TP.HCM
Quy mô 22.000 m2
Chủ đầu tư CÔNG TY TỔNG HỢP MÍA ĐƯỜNG
Năm thực hiện 2003
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện  

Dự án khác