Cao ốc văn phòng - Transimex

Thông tin dự án

Tên dự án Cao ốc văn phòng - Transimex
Địa chỉ 172 HAI BÀ TRƯNG, QUẬN 1, TP.HCM
Quy mô
Chủ đầu tư
Năm thực hiện
Tiến độ
Công việc thực hiện  

Dự án khác