Cao ốc văn phòng Viễn Đông

Thông tin dự án

Tên dự án Cao ốc văn phòng Viễn Đông
Địa chỉ LUỸ BÁN BÍCH, Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
Quy mô
Chủ đầu tư
Năm thực hiện
Tiến độ
Công việc thực hiện  

Dự án khác