Cao ốc văn phòng - Viện khoa học công nghệ Savi

Thông tin dự án

Tên dự án Cao ốc văn phòng - Viện Khoa Học Công Nghệ Savi
Địa chỉ LÔ Z01-02, KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, TP.HCM
Quy mô
Chủ đầu tư CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SAVI
Năm thực hiện
Tiến độ
Công việc thực hiện  

Dự án khác