Cao ốc văn phòng Vietranstimex

Thông tin dự án

Tên dự án Cao ốc văn phòng Vietranstimex
Địa chỉ TỈNH LỘ 25, QUẬN 2, TP.HCM
Quy mô 1.350 m²
Chủ đầu tư CÔNG TY VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC - VIETRANSTIMEX
Năm thực hiện 2006
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện  

Dự án khác