Nhà điều hành sản xuất công ty điện lực Bình Dương - Giai đoạn 2

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà điều hành sản xuất Công Ty Điện Lực Bình Dương - Giai đoạn 2
Địa chỉ Số 233, đường 30/4, phường Phú Thọ, Tp. TDM, tỉnh Bình Dương
Quy mô 5.298 m2
Chủ đầu tư CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Năm thực hiện 2013
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình

Dự án khác