Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Đăk Nông

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Đăk Nông
Danh mục Cao ốc văn phòng
Khu vực Miền Trung
Quy mô GFA: 6,800 m2
Địa chỉ
Chủ đầu tư Tổng Công ty Điện lực miền Trung
Năm thực hiện 2022
Tiến độ
Công việc thực hiện Tư vấn thiết kế

Dự án khác