Nhà điều hành sản xuất công ty điện lực Gia Lai

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện Lực Gia Lai
Địa chỉ Số 1 Hoàng Hoa Thám, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Quy mô GFA: 8.000 m2
Chủ đầu tư Công ty Điện lực Gia Lai
Năm thực hiện 2015
Công việc thực hiện Khảo sát địa chất, Lập DADT, Thiết kế BVTC

Dự án khác