Nhà điều hành sản xuất công ty điện lực Lâm Đồng giai đoạn 2

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà Điều Hành Sản Xuất Công Ty Điện Lực Lâm Đồng giai đoạn 2
Địa chỉ Đường Hùng Vương, Phường 10, TP. Đà Lạt.
Quy mô 3.600 m2
Chủ đầu tư Công ty Điện lực Lâm Đồng
Năm thực hiện 2020
Công việc thực hiện Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Dự án khác