Nhà điều hành sản xuất điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà điều hành sản xuất Điện Lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh
Danh mục Văn phòng làm việc
Khu vực Miền Trung
Quy mô 1.300 m²
Địa chỉ Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Điện lực Khánh hòa
Năm thực hiện 2013
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế thi công

Dự án khác