Nhà làm việc Điện lực Đà Lạt

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà làm việc Điện lực Đà Lạt
Danh mục Văn phòng làm việc
Khu vực Miền Trung
Quy mô GFA: 3.000 m2
Địa chỉ Số 02-Hùng Vương, Phường 10, Tp Đà Lạt,  Lâm Đồng
Chủ đầu tư Công Ty Điện Lực Lâm Đồng
Năm thực hiện 2017
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán.

Dự án khác