Nhà làm việc điện lực Huyện Miền Nam

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà làm việc Điện Lực Huyện Miền Nam
Địa chỉ Các huyện miền nam
Quy mô
Chủ đầu tư CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
Năm thực hiện 2015
Tiến độ
Công việc thực hiện  

Dự án khác