Nhà văn phòng & kiểm nghiệm

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà văn phòng & kiểm nghiệm
Địa chỉ KHU NHÀ MÁY DƯỢC TẠI MYANMA
Quy mô
Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Năm thực hiện 2010
Tiến độ
Công việc thực hiện

Dự án khác