Nhà văn phòng Tiến Tuấn

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà văn phòng Tiến Tuấn
Địa chỉ KCN Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Quy mô 3.354 m2
Chủ đầu tư Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Dược Phẩm Tiến Tuấn
Năm thực hiện 2013
Tiến độ
Công việc thực hiện  

Dự án khác