Tòa nhà văn phòng Đồng Tâm

Thông tin dự án

Tên dự án Tòa nhà văn phòng Đồng Tâm
Danh mục Cao ốc văn phòng
Khu vực Miền Nam
Quy mô GFA: gần 2,200 m2
Địa chỉ Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM.
Chủ đầu tư Tập đoàn Đồng Tâm
Năm thực hiện 2022
Tiến độ
Công việc thực hiện lập hồ sơ tư vấn thiết kế và dự toán

Dự án khác