Tòa nhà văn phòng FPT

Thông tin dự án

Tên dự án Tòa nhà văn phòng FPT
Địa chỉ KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, Q.7, TP. HCM
Quy mô
Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FPT
Năm thực hiện 2010
Tiến độ
Công việc thực hiện  

Dự án khác