Tòa nhà văn phòng SVTech

Thông tin dự án

Tên dự án Tòa nhà văn phòng SVTech
Danh mục Cao ốc văn phòng
Khu vực
Quy mô GFA: 8,500 m2
Địa chỉ
Chủ đầu tư
Năm thực hiện 2022
Tiến độ
Công việc thực hiện  tư vấn thiết kế

Dự án khác