Văn phòng - Căn hộ cao cấp

Thông tin dự án

Tên dự án Văn phòng - Căn hộ cao cấp
Địa chỉ PHƯỜNG LÁNG HẠ, Q. ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
Quy mô
Chủ đầu tư
Năm thực hiện
Tiến độ
Công việc thực hiện

Dự án khác