Văn phòng công ty CP bao bì Biên Hòa Sovi

Thông tin dự án

Tên dự án Văn phòng Công Ty CP Bao Bì Biên Hòa Sovi
Địa chỉ ĐƯỜNG SỐ 7, KCN BIÊN HÒA 1, TỈNH ĐỒNG NAI
Quy mô
Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA SOVI
Năm thực hiện
Tiến độ
Công việc thực hiện  

Dự án khác