Văn phòng cty Tường Phong

Thông tin dự án

Tên dự án Văn phòng Công Ty Tường Phong
Danh mục Văn phòng làm việc
Khu vực Miền Nam
Quy mô
Địa chỉ P. ĐÔNG THẠNH, H. HÓC MÔN, TP.HCM
Chủ đầu tư CÔNG TY TƯỜNG PHONG
Năm thực hiện 2008
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện

Dự án khác