Văn phòng FKB

Thông tin dự án

Tên dự án Văn phòng FKB
Danh mục Văn phòng làm việc
Khu vực Miền Trung
Quy mô  
Địa chỉ PHƯỜNG NHƠN PHÚ, TP. QUI NHƠN, T. BÌNH ĐỊNH
Chủ đầu tư CÔNG TY CP FRESENIUS KABI BIDIPHAR
Năm thực hiện 2011
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện

Dự án khác