Văn phòng Medochemie

Thông tin dự án

Tên dự án Văn phòng MEDOCHEMIE
Danh mục Văn phòng làm việc
Khu vực Miền Nam
Quy mô 32 ha
Địa chỉ ĐƯỜNG CN13, DC8, DC13, P. SƠN KỲ, Q. TÂN PHÚ, TP.HCM
Chủ đầu tư Công ty TNHH Medochemie
Năm thực hiện 2009
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện

Dự án khác