Văn phòng Sài Gòn Petro

Thông tin dự án

Tên dự án Văn phòng Sài Gòn Petro
Danh mục Văn phòng làm việc
Khu vực Miền Nam
Quy mô 3.250 m²
Địa chỉ THẠNH MỸ LỢI, QUẬN 2, TP.HCM
Chủ đầu tư CÔNG TY DẦU KHÍ SAIGON PETRO
Năm thực hiện 2004
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện

Dự án khác