Văn phòng tổng công ty điện lực Miền Trung

Thông tin dự án

Tên dự án Văn phòng Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung
Địa chỉ 393 Trưng Nữ Vương, Tp. Đà Nẵng
Quy mô 13,600 m2
Chủ đầu tư TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Năm thực hiện 2011
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện Khảo sát địa chất, lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán.

Dự án khác