Xây dựng và phát triển Khu công viên Sài Gòn Silicon

Thông tin dự án

Tên dự án Khu kho xuất nhập, Nhà Dịch vụ tổng hợp, Clubhouse, Nhà điều hành số 3 và Quảng trường trung tâm thuộc dự án Sài Gòn Silicon City (SSC) 52.9 ha
Danh mục Cao ốc văn phòng
Khu vực Miền Nam
Quy mô Khu kho xuất nhập - 12,800 m2, Nhà Dịch vụ tổng hợp – 32,936 m2, Clubhouse – 11,000 m2, R&D Office Center 3 – 47,905 m2, Đường quãng trường trung tâm – 12,126 m2
Địa chỉ Khu công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM
Chủ đầu tư Công ty CP Công viên Sài Gòn Silicon - SSC
Năm thực hiện 2020
Tiến độ
Công việc thực hiện lập hồ sơ thiết kế sơ bộ, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra và xin phép xây dựng

Dự án khác