Phòng họp văn phòng công ty FKB

Thông tin dự án

Tên dự án PHÒNG HỌP VĂN PHÒNG CTY FKB
Địa chỉ PHƯỜNG NHƠN PHÚ, TP. QUI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI BIDIPHAR
Năm thực hiện 2011
Công việc thực hiện: Thiết kế nội thất