Trung tâm điều hành điện lực & kinh doanh

Thông tin dự án

Tên dự án TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐIỆN LỰC & KINH DOANH
Địa chỉ Số 11, Lý Thánh Tôn, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Chủ đầu tư Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
Năm thực hiện 2015
Công việc thực hiện: Thiết kế nội thất