Trung tâm phân phối & điều phối G7 mart miền Trung

Thông tin dự án

Tên dự án TRUNG TÂM PHÂN PHỐI & ĐIỀU PHỐI G7 MART MIỀN TRUNG
Danh mục Trung tâm thương mại
Khu vực Miền Trung
Quy mô 53.431 m²
Địa chỉ HÙNG VƯƠNG, LÊ LỢI , TP. ĐÀ NẴNG
Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN
Năm thực hiện 2005
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện