Trung tâm thương mại Phú Thọ Hoà

Thông tin dự án

Tên dự án TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PHÚ THỌ HÒA
Danh mục Trung tâm thương mại
Khu vực Miền Nam
Quy mô GFA: 35.000m²
Địa chỉ Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Công ty TNHH Bình Việt Đức
Năm thực hiện 2015
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán