Nhà máy sản xuất bóng đèn KLS - V'S

Thông tin dự án

Tên dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÓNG ĐÈN KLS-V'S
Địa chỉ KCN Đồng Nai 2, Tỉnh Bình Dương
Quy mô 5.016 m2
Địa chỉ KCN Đồng Nai 2, Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư CTY TNHH Sản xuất bóng đèn Kahoku Việt Nam ( Nhật Bản)
Năm thực hiện 2012
Công việc thực hiện Tư vấn giám sát