Nhà máy sản xuất thực phẩm APIS

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm APIS
Danh mục Giám sát - quản lý dự án/công nghiệp
Khu vực Miền Nam
Quy mô 1,5 ha
Địa chỉ Khu Công Nghiệp VSIP II – Bình Dương
Chủ đầu tư Công Ty Cổ Phần APIS
Năm thực hiện 2016
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện Tư vấn giám sát