Dự án phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP)

Thông tin dự án

Tên dự án:  Dự án phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP)
Địa chỉ:   Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, quận 9, TP.HCM
Quy mô:  Diện tích sàn 25.000 m2
Chủ đầu tư:  Công ty TNHH MTV CNTT Thế Giới Di Động
Năm thực hiện:  2017
Công việc thực hiện:  Tư vấn giám sát