Khối lớp học - Phòng thí nghiệm 2 - Đại học quốc tế

Thông tin dự án

Tên dự án KHỐI LỚP HỌC – PHÒNG THÍ NGHIỆP 2 ĐẠI HỌC QUỐC T
Danh mục Giám sát - quản lý dự án/dân dụng
Khu vực Miền Nam
Quy mô 13.565 m2 (Diện tích xây dựng)
Địa chỉ Phường Đông Hoà , Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư Trường Đại học Quốc tế
Năm thực hiện 2013
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện Tư vấn giám sát