Nhà máy Đông dược Nam Hà theo tiêu chuẩn GMP-WHO

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy Đông dược Nam Hà theo tiêu chuẩn GMP-WHO
Danh mục Công nghiệp dược phẩm
Khu vực Miền Bắc
Quy mô 20.000 m²
Địa chỉ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA XÁ, TP. NAM ĐỊNH
Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Năm thực hiện 2012
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện Quy hoạch mặt bằng , lập dự án đầu tư, tư vấn DCCN, thiết kế kỹ thuật

Dự án khác