Nhà máy sản xuất dược phẩm STADA

Thông tin dự án

Tên dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm STADA
Danh mục Công nghiệp dược phẩm
Khu vực Miền Nam
Quy mô 3.2 ha
Địa chỉ HUYỆN HÓC MÔN, TP.HCM
Chủ đầu tư CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH STADA - VN
Năm thực hiện 2007
Tiến độ Đã hoàn thành
Công việc thực hiện  

Dự án khác